หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
มรภ.จอมบึงเปิดเวทีมวยไทยเมตาเวิร์ส เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงกล่าวเปิดเวทีมวยแห่งใหม่ในจักรวาลนฤมิต Muaythai Metaverse เพื่อเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัล พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวเวทีมวยแห่งใหม่ในจักรวาลนฤมิต หรือเมต้าเวิร์ส โดยนายกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน ณ AUDITORIUM AND OPEN SPACE อาคาร TRUE DIGITAL PARK CENTER ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อ่านให้คุณฟัง

โดยผศ. ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ อาจารย์บารมี ชูชัย อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิต และอาจารย์นัฏกร สุขเสริม พร้อมทีมงานเป็นคณะนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ มุ่งหวังในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัล มวยไทยเมตาเวิร์ส เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ กระทรวง อว. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่ายค่ายมวย สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย และสมาคมด้านการท่องเที่ยว

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com