หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดอมรินทราราม

วันนี้ (17 พ.ย. 2566) เวลา 10.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดอมรินทราราม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

อ่านให้คุณฟัง

ในการนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 1,232,745 บาท ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลหลักเมือง

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com