หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
สขช.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม

เวลา 10.00 น. วันนี้(18 พ.ย. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุรชายาราม หรือวัดหลุมดิน (พระอารามหลวง) อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรพระอารามหลวง

อ่านให้คุณฟัง

โดยมีนาย ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โอกาสนี้มีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com