หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
กรมที่ดินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

เช้าวันนี้(18 พฤศจิกายน 66)ที่วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมที่ดินนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส มีนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมที่ดินประจำปีพุทธศักราช 2566

อ่านให้คุณฟัง

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพระอุโบสถวัดสัตนารถปริวัตร ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพรับผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง ถวายความเคารพ จากนั้นเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า จุดธูปเทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถ อุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานในพระอุโบสถ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์ แล้วประเคนเทียนพระปาติโมกข์ พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม ประธานพิธีถวายเครื่องพระกฐินแด่พระองค์ครอง คือ พระมงคลธรรมาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายปัจจัยบำรุงพระอาราม

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com