หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

อ่านให้คุณฟัง

โดยจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี,ชัยนาท, ประจวบคีรีขันธ์, นครสวรรค์, นครปฐม, เพชรบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, อ่างทอง,อุทัยธานี และจังหวัดราชบุรี ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com