หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2
กรมที่ดินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
สขช.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม
มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดอมรินทราราม
มรภ.จอมบึงเปิดเวทีมวยไทยเมตาเวิร์ส เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
ไปรษณีย์ไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย
รมช.พาณิชย์ ถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กาย สูงวัยใจเกินร้อย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ปี 2566
ราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปิยมหาราช 2566
ชมรมพยาบาลราชบุรีจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566
รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นติดตามการกำจัดกากขยะสารพิษโรงงาน ที่. จ.ราชบุรี
พฤศจิกายน
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2
กรมที่ดินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
สขช.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม
มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดอมรินทราราม
มรภ.จอมบึงเปิดเวทีมวยไทยเมตาเวิร์ส เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
ไปรษณีย์ไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย
รมช.พาณิชย์ ถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กาย สูงวัยใจเกินร้อย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ปี 2566
กันยายน
กรมการทหารช่าง จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมการทหารช่าง
ราชบุรี เปิดถ้ำจอมพล หลังปิดปรับปรุงไปกว่า 2 ปี
รมต.วัฒนธรรมเปิดตัว “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” เป็นตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย
‘ธรรมนัส’ลุยราชบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและด้านการเกษตร
คณะกรรมการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ สุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย)
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com