หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ
สักการะ "หลวงพ่อพุทธโสธร" วัดอมรินทราราม อ.เมืองราชบุรี

วัดอมรินทราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตาล ตั้งอยู่ที่ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอประมาณได้ว่า วัดตาลเริ่มสร้างในราวปีกุน สัปตะศก จุลศักราช 1177 พ.ศ.2358 ก่อนสร้างเมืองราชบุรีใหม่เล็กน้อย โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) เป็นผู้สร้าง โดยท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยที่มาของชื่อวัด เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นท่าน้ำของการขายน้ำตาล ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อนี้

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระยาอัมรินทร์ฤาชัย (กุ้ง วงศาโรจน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 5 ได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัด เพราะที่ผ่านมา วัดได้ทรุดโทรมอย่างมาก จากภัยธรรมชาติ จากนั้นได้นิมนต์พระสมุทรมุณี (หน่าย)มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านบรรพชาอุปสมบทจากคณะธรรมยุตวัดโสมนัสวรวิหาร แลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บูรณะซ่อมแซมวัด จึงได้นำชื่อพระยาอัมรินทร์ฤาชัยมาต่อท้ายชือ วัดตาล เป็น วัดตาลอัมรินทร์ ต่อมาคำว่าตาลหายไป คงเหลือแค่ชือ วัดอมรินทร์ ทำให้ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่า วัดอมรินทรารามจนทุกวันนี้

--- > วิหารหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ จากคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่มีอายุ ได้บอกว่า วิหารดังกล่าว ได้ก่อสร้างเป็นสิ่งแรกของวัดประมาณปี พ.ศ.2363 ในวิหารมีพระประธานปางสะดุ้งมาร 2 องค์ หันหลังชนกันคือหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ หรือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า 200 ปีแล้ว องค์แรกหันหน้าไปทางแม่น้ำแม่กลอง และอีกองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยปัจจุบัน ชาวบ้านได้เข้ามากราบสักการะ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเครื่องยึดเหยี่ยวจิตใจจนถึงปัจจุบัน

--- > อุโบสถเก่าแก่ เป็นอาคารก่ออิฐ-ปูน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุงด้วยกระเบื้อง เป็นหลังคาชั้นเดียว เครื่องลำยองเป็นปูนปั้น ช่อฟ้าเป็นรูปหน้าคนทั้ง 4 มุม โดยหางหงส์เป็นรูปคล้ายเทพพนม หน้าบันปูนปั้นเป็นลายพันธุ์พฤกษาประดับด้วยเครื่องถ้วยชามกระเบื้อง

--- > เจดีย์ราย ตั้งอยู่รอบพระอุโบสถ

--- > หลวงพ่อพุทธโสธร ประดิษฐานบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง " สมเด็จพระสังฆราช " ทรงพระเมตตาประทาน พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ ณ ยอดฉัตร ทรงอนุญาต ให้เชิญตรา ฯ ออป. มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

--- > พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปางแสดงธรรม ประดิษฐานบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง โดยมีพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ขนาด เป็นพระภิกษุมหานิกาย พระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ซึ่งในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

--- > พระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่รอบ ๆ วัด เช่น พระอุปคุต ฯลฯ

การเดินทางมาที่วัด หากมาจากเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ให้ใช้ถนนรถไฟ ข้ามสะพานธนะรัตน์ ผ่านหน้าค่ายภาณุรังสี ทางเข้าวัดอยู่ข้างค่ายภาณุรังสี โดยจะเห็นทางเข้าเป็นซุ้มประตูพยาครุฑอยู่ด้านบน
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com