หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
สักการะหลวงพ่อโสธร แห่งวัดชัยรัตน์ อ.โพธาราม

วัดชัยรัตน์ ตั้งอยู่ที่ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.2443 เดิมชือวัดชำแระ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชัยรัตน์เมื่อ พ.ศ.2480 โดยพระอาจารย์จรัส ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อและเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

---> วิหารหลวงพ่อโสธร หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550

---> ไหว้พระองค์รอบวัด ประกอบด้วย หลวงพ่อมุก (องค์ขาวกลางวัด) พระราหู และเจดีย์ชาวมอญ เป็นต้น

---> วิหารหลวงพ่อเพชร (กำลังพัฒนา)

การเดินทางจากตลาดอำเภอโพธาราม ให้ใช้ถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง หรือถนนประชาวาส เพื่อออกมาใช้ถนนสายข้ามแม่น้ำแม่กลอง หลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมาแล้ว ถึงแยกวัดม่วง ให้ใช้ถนนสายแยกวัดม่วง - วงกลมเตาปูน มาประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com