หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดคงคาราม "โพธาราม" ยลจิตรกรรมฝาผนังโบราณ - แวะชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวมอญ

วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วัดคงคารามเดิมชื่อว่า วัดกลาง ส่วนภาษามอญจะเรียกว่า เภี้ยโต้ แปลว่า วัดกลาง จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2330

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดคงคารามเจริญขึ้นถึงขั้นสูงสุดกล่าวกันว่าพระครูรามัญญาธิบดีรูปหนึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาก แต่หลักฐานเอกสารที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2394 ยังคงเรียกวัดนี้ว่า "วัดกลาง" เจ้าจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4 ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์วัด ได้ทูลเกล้าถวายวัดกลางให้เป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดคงคาราม"

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย

พระอุโบสถมีเจดีย์ทรงรามัญ 7 องค์ รายรอบ เป็นตัวแทนของพระยามอญทั้ง 7 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 17.25 เมตร ประตูทุกบานเป็นงานจำหลักไม้ฝีมือประณีต ส่วนบานหน้าต่างด้านนอกเป็นลายรดน้ำ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังงานศิลปะของชาวมอญ สีของภาพเป็นสีธรรมชาติ ที่สกัดจากเปลือกไม้ และดอกไม้ในสมัยนั้น เขียนถึงเรื่องราว อาทิ ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้าที่ประทับบนบัลลังก์ และทศชาติชาดก บางภาพเป็นภาพโบราณสมัยอยุธยา และบางภาพเป็นภาพที่ปฏิสังขรณ์จากช่างในช่วงรัชกาลที่ 4

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม เป็นเรือนไทย เคยเป็นกุฏิ สร้างในสมัยกรุงธนบุรี โดยพระครูสันตยาภิรัต ท่านเจ้าอาวาส ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 และเห็นว่า ชาวบ้าน ได้นำวัตถุสิ่งของและศิลปะ รวมถึงของมีค่าต่าง ๆ มาถวาย ท่านเจ้าอาวาสจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2542

วิหารพระหยกขาว ตั้งอยู่ถัดไปจากพิพิธภัณฑ์ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ต่าง ๆ มากมาย รวมพระหยกขาว ไว้ให้สักการะ

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม จะอยู่ด้านหลังของวัด ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใด โดยประดิษฐานองค์กวนอิมขนาดความสูงประมาณ 3 เมตรจำนวน 1 องค์

การเดินทางหากมาจากอำเภอโพธาราม ให้ใช้ถนนประชาวาส แต่หากมาจากถนนเพชรเกษม ใช้ถนนสายหลัก สายแยกบางแพ - โพธาราม โดยทั้ง 2 เส้นทาง จะมาบรรจบกันที่วงเวียนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาให้ใช้ถนนสายโพธาราม - บ้านคงคา หรือถนนเลียบทางรถไฟ ประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดฯ
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com