หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดห้วยทรายทอง "สวนผึ้ง" ไหว้-ขอพรพระองค์ใหญ่

วัดห้วยทรายทอง ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยทราย โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2500 พระอาจารย์บุญ ได้ก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ และเมื่อ ปีพ.ศ.2510 พระอาจารย์สมศักดิ์ สารทโร ได้เข้ามาพำนักอยู่ และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม รวมถึงให้นายเทียน ใจมุ่ง เป็นผู้ยื่นเรื่องก่อสร้างเป็นวัด และใช้ชื่อ วัดห้วยทรายทอง ตามชื่อหมู่บ้าน จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 และได้รับชื่อวัดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2522

ภายในวัดประกอบด้วย

หลวงพ่อทรายทองพุทธมณีศักดิ์สิทธิ์ ได้ชื่อว่า เป็นหลวงพ่อแห่งความเมตตา สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2564 โดยมีความสูงประมาณ 25 เมตร หน้าตักประมาณ 10 เมตร ถือว่าเป็นพระองค์ใหญ่องค์หนึ่งในจ.ราชบุรี

วิหารพุทธมณี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 ภายในประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธมณีองค์เล็ก

ขอพรพระรอบวัด เช่น หลวงพ่อโสธร , หลวงพ่อทอง , หลวงพ่อปลดหนี้ , ท้าวเวสสุวรรณ เป็นต้น

การเดินทางมาที่วัด ให้ใช้ถนนราชบุรี - ผาปก วัดจะอยู่ใกล้กับตลาดชัฎป่าหวาย วัดจะเข้าถนนในซอยเทศบาลบ้านชัฎป่าหวาย ซอย 5 จนถึงสามแยก เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com